American Civil War: Gettysburg


Amerikalı iç savaşın hareketinde kendini daldır: Ayrıntılı 3D savaş alanlarının azametinin, az çanaklık ve Pickett'in nezareti olarak böyle ünlü çatışmalar ile telkin ettiği Gettysburg ve tecrübe.
Bu oyunda sen, muharebenin her iki kenarını kontrol etmeyi seçebilirsin! Sen belki, senin karanın yankilerini uzak tutmayı istersin, ve senin kendi politikaların ve yasamanı formüle etmek için durumlar olarak senin egemen haklarını tutmak.
Veya, sen, birlik kuvvetlerinin yukarısını yönetmeyi isteyebilirdin, ve kuzey durumlara girmekten konfedere asileri ezmek. Karar, seninkidir, ama her iki yol, bu muharebede sen, nötr olamazsın. Sen, bir kenarı seçmelisin, ve senin ülke şerefini vermekle ölüme kavga etmek için gönüllü olmalısın!
Bu oyunda sen, kendinin tam olarak, bu tarihsel olarak doğru savaş oyununda inanılmaz muharebelerde daldırdığını bulacaksın! Buna rağmen dikkatli ol, bu oyun, tarihsel olarak doğruysa bile, senin öğrenimin, fark edilmemiş gidebilir. Sen, öyle meşgul kavga etme muharebeleri olacaksın, stratejileri haritaya dökmek, ve senin muhtemelen hatta, senin, herhangi bir şeyi öğrendiğini fark etmeyecek olduğun senin opponetini yandan kuşatmak.

şarkıcının diğer şarkıları